Home Over ons Tarieven Openingstijden Contact

WKKGZ Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Als uw zorgverlener, ben ik aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. De eerste stap is het aangaan van een gesprek zodat u kan duidelijk maken waar u ontevreden over bent. Vaak leidt zo'n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: info@klachtenloketparamedici.nl. t: 030 310 09 29 Hier kunt u lezen op Bij een klacht over de behandeling(en) craniosacraaltherapie kunt u een verzoek tot klachtbemiddeling -bij voorkeur schriftelijk of per e-mail- aanvragen bij Quasir klachtenfunctionaris e-mail:bemiddeling@quasir.nl.

Ademtherapie
Craniosacraaltherapie
Slaapoefentherapie
Zwangerschapsbegeleiding
Bekkenbodemklachten
EMDR
Triggerpoint behandeling
facebook
Aangesloten bij:
Ms Zorg Nederland
Netwerk slaapoefentherapie
www.socm.nl
www.emdr-therapeuten.nlĀ 
Netwerk chronische pijn
Rugklachten? Hyperventilatie? Hoofdpijn? Nek- schouderklachten? Spanningsklachten? Benauwdheid? Incontinentie? Bekkenklachten?